De schat die iemand in zijn diepste kern is helpen zichtbaar, hoorbaar en ervaarbaar te maken.

Ik, Suzette Frijters werk als all round trainer en coach met het Talentenspel. In 2004 ben ik in aanraking gekomen met het Talentenspel en sindsdien heeft dit prachtige instrument een plaats gekregen in mijn werk als Kinesioloog, Coach en Trainer. Sindsdien heb ik mij ontwikkeld binnen de Vereniging van het Talentenspel als trainer die werkt met de basisborden van het Talentenspel, met Jong Talent, met de Verdiepingsborden van het Talentenspel en met Game of Gifts. Het Talentenspel zet ik ook in binnen mijn vakgebied als Kinesioloog en ben ik werkzaam als persoonlijk supervisor, trainer communicatie en counseling en trainer nascholingstraject voor professioneel Kinesiologen/ Natuurgeneeskundigen bij de beroepsvereniging.

Individuele begeleiding bied ik aan particulieren en/of bedrijven die uiteenlopende vragen hebben. Dit kan gaan over persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en welzijn, begeleiding naar veranderingen binnen privé en/of zakelijke omstandigheden of op het gebied van Leiderschap. Ik begeleid daar waar iemand vastloopt bij zijn werkgever en op zoek gaat naar nieuwe kansen. Als Persoonlijk Supervisor werk ik voor Beroepsvereniging Topki. Als studie en/of beroepskeuze specialist werk ik met jongeren die vragen hebben rondom keuzes ten aanzien van studie of beroep.

Met groepen werk ik via maatwerk en in opdracht. Ik heb sinds 2009 vele groepen mogen begeleiden in Nederland, België en Frankrijk. Hierbij gaat het vaak om een aaneengesloten periode van een aantal dagen of om een traject dat gegeven wordt over een aantal afzonderlijke dagen binnen een periode van bijvoorbeeld een half jaar. Dit maakt dat de groepen waarmee ik werk een langere periode begeleiding krijgen en de periode daartussen uitermate geschikt is om het geleerde en bewustgemaakte ook werkelijk te leren toepassen. Ik werk als Trainer binnen Beroepsvereniging Topki binnen de route Communicatie en Counseling en ik bied een nascholingstraject aan voor professioneel afgestudeerde Kinesiologen/ Natuurgeneeskundigen. In opdracht werk ik op locatie zowel in Nederland als in het Buitenland. Ik werk met groepen jongeren en begeleid hen tot het maken van een eigen studiekeuze of beroepskeuze. Dit kan plaatsvinden intern op scholen of op externe locaties.