Verdiepingsborden Talentenspel™

Het Talentenspel is een instrument dat ik inzet om je tot helder inzicht te laten komen over je leven, je talenten, je essentie, je doelen en je leiderschap. Het Talentenspel is ontwikkeld door Willem Glaudemans. Op de volgende website vind je o.a. informatie over de basisborden van het Talentenspel en Jong Talent. www.talentenspel.nl.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het spel speelt zich af op het niveau van archetypen, de innerlijke beelden en symbolen van de ziel. Hierna verbinden we dit met het concrete dagelijkse leven.

Het basisspel bestaat uit twee spelborden. De Ronde Tafel cq Wereldbord en het Levensboombord. Het spel begint bij het Ronde Tafel bord. Uit een stapel van 86 talentenkaarten kies je er intuïtief uit die jij als innerlijke talenten van jou herkent. We gaan kijken hoe deze talenten zich ontwikkelen en hoe ze zich verhouden tot elkaar en tot de Koning/Koningin. Met verschillende oefeningen krijgen we inzichten hoe dit innerlijke koninkrijk regeert. Onder het tweede bord, het Levensboombord, ligt een blauwdruk van jouw ziel die inzicht kan geven in de hiërarchie en samenhang van de talenten en de richting van jouw levensmissie. Alle borden hebben hun eigen speelwijze gekoppeld aan andere oefeningen die tot inzichten en verdieping kunnen leiden. Het basis talentenspel wordt gespeeld vanaf 18 jaar. Het Jong Talent is toepasbaar voor jongeren vanaf 11 jaar tot 25 jaar, of als innerlijk kindwerk voor volwassenen en heeft als basis het Nautilus en Piramide bord. Daarnaast zijn er nog enkele verdiepingsborden.

1. Het Nautilusbord: Het innerlijk kind en het natuurlijke groeiproces van iemands leven wordt hierin duidelijk. Hoe ontwikkelen de talenten zich en hoe ontwikkeld het jonge kind zich tot jong volwassenen. Welke begeleiders spelen een rol en hoe kom je tot een eigen keuze voor opleiding of beroep.

2. Jong Piramidebord: Richting in het leven van de jongeren die op zijn pad naar volwassenheid het oude achter zich laat en zelf op pad gaat om zijn droomwens te verwezenlijken.

3. Het Wereldbord: Harmonisatie en integratie Het spelen van dit bord zorgt vooral voor innerlijke schoonmaak. Vervorming van talenten worden opgespoord en gezond gemaakt. De positie van de koning(in) wordt verhelderd en bekrachtigd.

4. Het Levensboombord: Inzicht in richting en hiërarchie Het spelen van dit bord zorgt vooral voor uitzicht op de richting van het leven. Je krijgt inzicht op je pad en je doel ofwel je missie, en richtingsgevoel.

5. Het Piramidebord: Manifestatie en Creatie Het spelen van dit bord voegt een volgende fase toe aan het proces. Dit bord brengt de missie op aarde, het bord van incarnatie, concrete manifestatie van de missie in het dagelijkse leven.

6. Het Zielespiegelbord: Instrumentatie en zelfrealisatie Het spelen van dit bord brengt de verschillende innerlijke niveaus van de mens bijeen. Men gaat ontdekken dat de missie niet vanuit een drang tot doen kan worden vormgegeven, maar alleen als een spontane uitdrukking van zijn.

7. Bord van eenheid: Thuis en Eenheid Ervaring van Thuis komen. Alles komt samen. Zo ziet Eenheid mijn ziel en mijn missie in totale Liefde. Dit bord kan alleen met het Zielespiegelbord samen ervaren worden om de eenheid tussen jou en God te ervaren.

8. Bord van creatie: Wat is creatie en scheppen en hoe werkt dit voor jou.

9. De fases van de Majesteit: Hoe ziet het leiderschap eruit van het jonge kind tot de wijze oudere. Dieper inzicht in de structuren van de persoonlijke ontwikkeling op het gebied van leiding nemen over het leven op het gebied van privé als werk.

10. De 13-chakra's: Bewustzijn over wie jij bent in relatie tot 13 chakra's. We werken met Yin en Yang in relatie tot de talenten en de majesteit. Wie ben jij van binnen en hoe straal jij dit naar buiten uit.

Mijn training bestaat uit een vaste wijze van begeleiden waarbij ik mij afstem op de behoefte van de groep die ik train. Hierbij komt het geregeld voor dat er belangrijke situaties zijn die de hele groep dienen. Dit zal dan ook als prioriteit worden uitgelicht. Dit maakt dat mijn trainingen niet statisch zijn. Ik vertrouw op het beginsel van synchroniciteit en zal met een helikopter view het overkoepelende thema blootleggen wat deze groep bindt. Hierdoor ontstaat binnen een groep een grotere saamhorigheid. Vanuit onderling respect en het bieden van veiligheid is het mogelijk om de diepste patronen te keren, de schaduwen te omhelzen, de schat op te graven in het onderbewust. Hierdoor komt mijn droomwens tot vervulling.

De schat die iemand in zijn diepste kern is helpen zichtbaar, hoorbaar en ervaarbaar te maken.