Talentenspel™

De tijd waarin we nu leven is een tijd van grote transformatie. Je hebt er als ziel voor gekozen om in deze tijd te incarneren. Om precies nu hier op aarde te zijn. Je bent hier niet voor niets. Jij hebt deze keuze gemaakt om werkelijk iets bij te dragen aan deze maatschappij.

Via dit uniek coachingstraject gaan we samen op reis om jouw missie te ontdekken. We gaan op zoek naar wat jouw authentieke talenten zijn. De archetypische wereld geeft ons de mogelijkheid om inzicht te krijgen in jouw passies. Om je talenten werkelijk te benutten heb je leiderschap nodig. Dit innerlijke leiderschap vertolkt zich in het bord van de ronde tafel. We gaan op verschillende manieren kijken of je regeert en hoe je regeert in je eigen koninkrijk. Alleen vanuit authentiek leiderschap kan de vertaalslag gemaakt worden naar de buitenwereld. Zodra jij helderheid hebt over jouw koninkrijk, stappen we over naar jouw levensboom. In deze levensboom wordt zichtbaar hoe jouw talenten het meest vruchtbaar kunnen zijn in jouw leven. Jouw levensboom geeft je de wortels om krachtig hier op aarde je missie te kunnen uitdragen.

Je staat op een kruispunt in je leven en wilt vanuit bezieling een nieuwe weg in slaan. Deze nieuwe weg kan te maken hebben met een nieuwe loopbaan, studiekeuze, keuzes in relaties, of je voelt dat je het roer om wilt gooien omdat jij bezieling kwijt bent. Deze periode in het leven kun je aangrijpen om via dit traject met vol vertrouwen en passie jouw nieuwe pad in te slaan.

Ik zet dit coachingstraject op verschillende manieren in.

Individueel gaan we in meerdere sessies in op jouw levensvraag van dit moment. We doorlopen het traject van het Talentenspel™ op een manier die in overeenstemming is met jouw persoonlijke levensvraag.

Coaching van relaties met het talentenspel™. Ik begin dit jaar met een heel nieuw traject voor relaties die samen een besluit hebben genomen om dit jaar in het teken te laten staan van hun relatie. Om dit jaar te werken aan bewustmaking binnen hun relatie en hoe deze heilige verbinding met elkaar zich kan verdiepen. Ik bied de mogelijkheid om 5 losse dagen, intensief jullie te begeleiden als relatie.

Coaching in kleinere groepen, een dag per maand. Vanuit een synchroniteit binnen een kleine groep zal ik mijn begeleiding uitbreiden met meerdere disciplines. Hierdoor is het mogelijk om dieper in te gaan op bepaalde zielekwesties.

In twee- of meerdaagse groepsworkshops gaan we samen op reis door dieper in verbinding te gaan in een korte aaneengesloten periode. Hierin bied ik een totaalpakket aan van Talentenspel™, en verdieping via bijvoorbeeld de natuur, creativiteit, soundhealing, meditatie. De workshops kunnen zowel in Nederland als in het Buitenland plaatsvinden. Het aanbod zal steeds op deze website te vinden zijn.

Voor teams kan mijn begeleiding gevraagd worden. We zullen dan samen een op maat gemaakt pakket samenstellen wat voldoet aan de eisen van u als organisator.

Als Persoonlijk Supervisor bied ik het individuele traject aan bij Topki, voor studenten van het eerste t/m het vierde jaar.

Als trainer bied ik het Talentenspel™ aan als nascholingstraject voor kinesiologen bij topki. Dit gebeurt in vier opeenvolgende themadagen.

www.talentenspel.nl

talentenspel